Performans Ödevi ve Proje Hazırlama Desteği

Zonguldak Özel Ayyıldız Etüt, Eğitim Danışmanlık

Performans ödevi ve proje hazırlama, öğrenciler için genellikle korkulu bir rüyadır. Hâlbuki eğitim sistemimizde son yıllarda uygulanmaya başlayan proje hazırlama metodu ile 
öğrenim çok önemlidir. 
Bu metotla öğrenci: 
Araştırmaya yönelir. 
Konuyu geliştirme stratejileri öğrenir. 
Konuya uygun kaynakları seçmeyi öğrenir. 
Kaynak kullanmada uyulması gereken etik kuralları öğrenir. 
Bilgi toplama ve düzenleme yeteneği kazanır. 
Birden fazla kaynaktan topladığı bilgiyi kullanarak sentez yapma becerisi kazanır. 
Araştırdıklarını raporlamayı öğrenir. 
Yaptığı çalışmanın sunumu için gerekli teknikleri öğrenir. 
Bu teknikleri kullanma ve geliştirme becerisi kazanır. 
Ayyıldız Eğitim Merkezi’mizde; uygun çalışma ortamı, sınırsız internet kullanımı ve zengin kütüphane imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin performans ödevi ve projelerini zorlanmadan eğlenceli bir şekilde hazırlamaktadırlar. Bu çalışmalarında öğrencilerimize uzman öğretmenlerimizce danışmanlık hizmeti verilmektedir.