Etüt Hizmeti

Uzman öğretmenler gözetim ve danışmanlığında, konu tekrarı, bir sonraki konuya hazırlık ve sınava hazırlık amacına yönelik, etüt çalışması Merkezimizin temel işlevidir. Etüt çalışmalarımız her öğrencimizle bire bir yapılır. Öğrencimizin öğrenme biçimi ve yeteneği, çalışma metot ve tekniğini belirler. Etüt çalışmalarımız sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri gözetiminde yürütülür. Etüt programı içinde her sınıf için ayrı ayrı İngilizce dersi verilir.
Okulların ders programlarına uygun öğretim ve ders çalışma teknikleri hızlı ve kalıcı öğrenme metotları ile verilmektedir. 

                    Eğitim Çalışmalarımız

Etüdümüzde öğrenciler ödevlerini, sınıf ve branş öğretmenleri gözetiminde yapmaktadırlar. Ödevin amacı işlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrenci tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamaktır.