Başarı İçin Yararlı Bilgiler

Eğitimci - Öğrenci ve Öğrenci Velilerimiz için için Yararlı bilgiler...


Kitap Okuma Alışkanlığı...

Okuma alışkanlığının temeli ailede atılır. Her şey anne ile evde başlar. Okulda devam eder. Okuma alışkanlığı “çocukluk döneminde” kazanılır. 0-6 yaş döneminde çocuklara okuduğumuz hikayeler, çocukların kitaplara karşı olumlu tutum kazanmalarını sağlar. Çocuk kitapları nasıl kullanacağını, hangi yönden okuyacağını, kitaplara zarar vermemesi gerektiğini öğrenir.

Ödev Yapma Alışkanlığı

Düzenli Ödev Yapma Alışkanlığını Kazandırmak İçin Velilerin Yapması Gerekenler
Ödevin çocuk için işkence haline gelmemesi, uyarılmadan yapılabilmesi için anne-babalara da iş düşüyor. Çocukların ders çalışma alışkanlığı kazanmaları için velilerin yapması gerekenler:
Çocukların ders çalışma alışkanlığı kazanmaları için küçük yaşlardan itibaren düzen kavramını öğrenmeleri, özdenetim ve karar verme becerisini kazanmaları gerekiyor.
Öğrenciler ödev yapmayı sevmiyor ama başka çareleri de yok. Çünkü, öğretmenler ödev vermeyi seviyor! Ödevler çoğu okulda daha anasınıfından başlıyor. Belki sınıfta öğrenilenlerin pekiştirilmesi için başka çare de yok. Ödevin çocuk için işkence haline gelmemesi, uyarılmadan yapılabilmesi için anne-babalara da iş düşüyor.

Ev ödevleri konusunda çocuklarına yardımcı olabilecek anne-babalara öneriler:


Eğitimin ve ödevlerin önemli olduğunu düşündüğünüzü gösterin. Her akşam bitirdiği ödevleri size göstermesini isteyin. Çabası için onu takdir edin. Günlük ödevlerinin ne olduğunu öğrenmeyi alışkanlık haline getirin.

Ödevi bir düzene oturtun. Zamanını planlaması için bir çizelge hazırlayın. Her gün aynı saatte ödeve oturmasını sağlayın.

Çalışma alanı oluşturun. Masa başında, dik oturarak, sessiz bir ortamda çalışmasını sağlayın.

Dikkatini dağıtan eşyaları ortadan kaldırın. Afiş, poster, oyuncak vb.

Ödev için gerekli malzemeleri sağlayın ve kaynakları belirleyin.
İyi bir model olun. Çocuklarınız sizi okurken, yeni bilgiler öğrenirken görsünler.

İlgi gösterin. Veli toplantılarına katılın, gösterilerini izleyin.

Verilen ev ödevlerini takip edin.

Okulun ödev politikasını, öğretmenin ödevler konusundaki beklentisini öğrenin.
Yardım için hazır olduğunuzu hissettirin. 1., 2. sınıflarda ödevlerine destek verin. Daha büyük sınıflarda, ödevini kendisi bitirdikten sonra yapamadıklarını size sormasını söyleyebilirsiniz.
TV izleme zamanını kontrol altına alın.

Ödevlerini yapmayın, yol gösterin.

Verimli Ders Çalışma Yönetemleri

OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

* Planlı ve programlı çalışma
* Zamanın iyi kullanılması ve planlanması
* Çalışma ortamının düzenlenmesi
* Not tutma
* Etkili dinleme
* Verimli okuma
* Özet çıkarma
* Güdülenme
* Derse hazırlıklı gelme
* Tekrar

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA
Planlı çalışarak her işe gerektiği kadar zaman ayırabilirsiniz. Günü gününe çalıştığınız için sınavlar öncesinde aşırı çalışmaya gerek kalmaz. Çalışma veriminiz artar, öğrendikleriniz daha kalıcı ve etkili olur.

EĞER;

* Amaçsızsanız,
* Plan ve programsız çalışıyorsanız,
* Evin değişik yerlerinde çalışıyorsanız,
* Yatarak, uzanarak ders çalışıyorsanız,
*TV karşısında ya da müzik dinleyerek çalışıyorsanız,
* Ezberleyerek öğrenmeye çalıyorsanız,
* Kaynaklardan yararlanmıyorsanız,
                                    Yanlış Çalışıyorusnuz.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN

* Öğretmenin anlattıklarından yola çıkarak daha sonra söyleyebileceğini tahmin edin.
* Öğretmen konuyu anlatırken ip uçları verebilir, bunlara dikkat edin.
* Derse aktif katılın.
* Anlaşılmayan noktaları mutlaka öğretmenize sorun.
* Not tutarak dinlediklerinizi tekrar edin, böylelikle devamlı uyanık kalabilirsiniz.

VERİMLİ OKUMA
* Bölüm içinde neler olduğunu öğrenmek için ana başlıklar, resim ve şekilleri gözden geçirin.
* Göz atma sırasında kendinize konuyla ilgili sorular sorun.
* Kafanızda oluşan genel fikre ve çıkardığınız sorulara göre metni okumaya başlayın.
* Metne ya da notlara bakmadan konuyu kısaca (4-5 dk.) tekrarlayın.

ÖZET ÇIKARMA
Öncelikle kitaplardaki, bölüm-ünite sonlarındaki özetleri okuyarak, metin ile özeti karşılaştırarak bu konudaki becerinizi geliştirin.

GÜDÜLENME
“Çalışmaya başlayamıyorum. Kitaba bakarak öylece oturuyorum” diyorsanız ?
* Bir amaç belirleyin.
* Belli bir zaman süreci içinde çalışmayı alışkanlık haline getirin.
* Yaşam büyük bir yarıştır; bu yarışta kazananlar da olur, kaybedenler de. “Siz hangi tarafta olmak istersiniz?” kazanmak için çaba gerekir. İşe çalışma düzeninizi değiştirerek başlayın.

TEKRAR :
Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde,
% 80’i 24 saat içinde unutulmaktadır.

UNUTMAYI AZALTAN EN ÖNEMLİ ETKİNLİK TEKRARDIR!
* Sürekli ve belirli aralıklarla tekrar yapın.
* Özellikle uykudan önce yapılan tekrarlar unutmayı engeller O gün çalıştığınız dersleri uyumadan önce tekrar edin.
* Bilginin daha kalıcı olması için sabah kalktığınızda da tekrar yapabilirsiniz.
* Haftanın belirli saatlerini, ayın belirli günlerini tekrar yapmak amacıyla belirleyin.
* Tuttuğunuz notlarla tekrar yaparsanız zaman kazanırsınız.
* Bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük yararı vardır.
* Tekrar yaparken aynı türden dersleri bir arada çalışmayın. Bu durum sıkıcı olacağı için dikkatinizi dağıtır.
* Tekrarlar sonunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin yolu bol bol soru çözmektir.


ZAMANIN İYİ KULLANILMASI VE PLANLANMASI
Çalışmaya başlamada en çok zaman ve enerji kaybımız; ne çalışacağımıza karar verme, gerekli malzemeyi bir araya getirme, ön hazırlık yapma ve sonuç olarak çalışmaya oturma sürecinde meydana gelir.
Zamanı planlarken;
* Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı planlanmalıdır.
* Çalışma sırasında her derse belirli bir süre ayrılmalıdır.
* En verimli çalışma aralıklı çalışmadır. 40 dakika çalışıp 10 dakika dinlenilmelidir.
* Birbirine benzeyen dersler üst üste çalışılmamalıdır.


ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ
Zamanı düzenlemek kadar, öğrencinin çalışma ortamını düzenlenmesi de çalışma verimini önemli ölçüde etkiler.
* Çalışma odası iyi havalandırılmış olmalı ve uygun bir ısıya sahip olmalıdır.
* Çalışma masasının etrafında öğrencinin dikkatini dağıtacak resimler, posterler olmamalıdır.
* Çalışma odası sakin ve gürültüsüz olmalıdır.
* Sadece masada ders çalışılmalıdır.
* Öğrencinin çalışması için bağımsız bir odası yoksa evin bir köşesi çalışma için ayrılmalıdır.
* Masanın üzerinde sadece çalışmanın malzemeleri bulunmalıdır.Okunan bilginin % 20’si,
Okuduktan sonra dinlenen bilginin % 40’ı,
okunup dinlendikten sonra yazılan bilginin % 60’ı akılda kalır.
* Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not almak, daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır.
* En etkili öğrenme öğrenci derse katıldığı zaman gerçekleşir. Not alarak derse katılan öğrencinin dikkati dağılmaz.
* Not tutan öğrenci, notlarını not tuttuğu günün akşamı veya bir sonraki dersten önce yeniden gözden geçirirse, tekrarlamış olur.
(Not tutmada en önemli ilke, anlatılanları bire bir yazmak değil, önemli kısımları, ana düşünceleri dinleyenin kendi cümleleriyle yazmasıdır. Alınan notlar eve gelince temize çekilirse hafızaya daha iyi yerleşir.)

ETKİLİ DİNLEME
Derste dinleme yolu ile öğrenme, öğrencinin kendi başına öğrenmesinden hem daha etkili hem de daha kısa sürede gerçekleşir.